Van Wijk mediation

Heb je een conflict en kom je niet tot een oplossing?
Mediation kan je verder helpen. Onder begeleiding van de mediator is er ruimte voor ieders verhaal en kan er tot een oplossing gekomen worden die voor iedereen werkt. Hierdoor blijft de relatie behouden en zijn onnodig dure juridische stappen niet nodig. Met Van Wijk mediation heb je de oplossing zelf in de hand.
Meer over mediation

Het is altijd prettiger om er samen uit te komen

Door mijn jarenlange ervaring als advocaat in de jeugdbescherming weet ik dat procederen vaak niet tot een echte oplossing leidt.

Wanneer de rechter uitspraak doet over een bepaald conflict, worden de onderliggende problemen niet aangepakt en blijven de wederzijdse irritaties bestaan of kunnen zelfs toenemen. Hierdoor kunnen irritaties al snel weer oplaaien met mogelijk een nieuw conflict tot gevolg.

Dat is precies de (bewezen) meerwaarde van mediation. Er wordt niet alleen naar het verschil van inzicht gekeken maar naar ieders verhaal geluisterd zodat tot een oplossing gekomen kan worden die voor iedereen werkt. De oplossing wordt dus niet bedacht of opgelegd door een derde, zoals een rechter, maar heb je zelf in de hand. Daarom werkt zo'n oplossing beter en langer dan een 'opgelegde beslissing'. Mediation helpt mensen om er samen uit te komen en gaat uit van de kracht en positieve intenties van ieder mens. Om deze reden ben ik na jarenlang advocaat te zijn, mij gaan richten op mediation. Mediation ondersteunt mensen om de regie over hun leven terug te krijgen. Integriteit, respect en zorgvuldigheid zijn voor mij belangrijke waarden die ik in dit proces inzet. 

Lees meer