De voordelen van mediation

Met mediation blijven de kosten overzichtelijk en beperkt

Met mediation houd je de kosten in eigen hand. De kosten van een (juridische) procedure kunnen worden bespaard. Denk hierbij aan de kosten van rechtsbijstand, de kosten van de rechtbank en het eventueel inschakelen van een deurwaarder, maar ook aan de kosten die ontstaan doordat het conflict je van je werkzaamheden afhoudt en je belemmert in je persoonlijke leven.

Mediation bespaart tijd

Een juridische procedure kan lang duren. In deze periode blijft het conflict bestaan en kan het zelfs escaleren. Mediation is erop gericht om in een aantal gesprekken tot een oplossing te komen waarmee ieder weer verder kan.

Bij mediation is er ruimte voor ieders verhaal

Gesprekken vinden plaats in vertrouwelijkheid, onder geheimhouding, en in een neutrale omgeving. De intentie is herstel of behoud van de relatie zodat je na de mediation weer met elkaar verder kan of op een goede manier uit elkaar kunt gaan. De nadruk ligt op de toekomst, niet op het verleden.

Meer oplossingen mogelijk

Bij mediation zijn er meer (creatieve) oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De oplossing wordt niet opgelegd door een derde zoals een rechter maar is het gevolg van jouw ideeën en die van de ander. De kans is daardoor groter dat de oplossing ook op de lange termijn werkt.

Meer informatie