Familiemediation

Conflicten binnen families kunnen op verschillende manieren ontstaan.
Er kunnen bijvoorbeeld conflicten ontstaan doordat:

Verschillen van inzicht over verwachtingen en/of afspraken, niet uitgesproken wrijvingen en een niet goed verlopende communicatie kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Bij conflicten in de familie kan er (ook) sprake zijn van een juridisch geschil. Bij familiemediation wordt niet alleen naar het geschil gekeken, maar ook naar waarom het eerder niet is gelukt tot een oplossing te komen. Dit kan te maken hebben met de verschillende standpunten, maar er kan ook iets anders spelen zoals onuitgesproken irritaties. In mediation is er ruimte om dit te onderzoeken en wordt dit bespreekbaar gemaakt zodat onuitgesproken thema’s niet langer in de weg staan. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing die voor iedereen werkt zodat u ook in de toekomst weer met elkaar verder kan.

Wat de uitkomst ook is, tijdens mediation is er ruimte voor ieders verhaal en wordt besproken wat voor ieder van belang is.

Meer informatie