Mieke van Wijk, uw mediator in de jeugdzorg

Na het afronden van mijn rechtenstudie met als specialisatie jeugdrecht en personen- en familierecht, ben ik gaan werken in de jeugdbescherming. Eerst als jurist en sinds 2002 als advocaat.

Als advocaat vertegenwoordig je steeds één partij, maar aan een verhaal zitten altijd meerdere kanten. Ik vind het belangrijk dat alle betrokkenen gehoord worden in hun verhaal. Daarom ben ik jarenlang lid en voorzitter van twee onafhankelijke klachtencommissies in de jeugdzorg geweest. Tijdens dit werk merkte ik hoeveel voldoening het gaf wanneer de klager (een ouder of pleegouder) en de beklaagde (een jeugdbeschermer of jeugdhulpverlener) elkaar weer de hand konden schudden en, ondanks de procedure bij de klachtencommissie, weer met elkaar verder konden.

In een (klachten)procedure is er maar beperkt ruimte om onderliggende emoties of irritaties te bespreken en daadwerkelijk de angel uit het conflict te halen. Om die reden ben ik mij gaan richten op mediation waarin juist oog is voor het verhaal achter de persoon en wel naar de onderliggende problemen wordt gekeken. In 2016 heb ik mij gespecialiseerd in familiemediation en ben ik geregistreerd bij het MfN.

In mijn werk zie ik dagelijks hoe ontwrichtend conflicten in de jeugdzorg kunnen zijn. Maar ook conflicten in de familie kunnen ingrijpend zijn. Uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld een conflict in de familie, bijvoorbeeld na het overlijden van de ouders, kan zijn. Ieder heeft zijn eigen verdriet en gaat daar op zijn eigen manier mee om. Daarbij kan oud zeer op een pijnlijke manier weer naar boven komen. Mediation helpt om er samen uit te komen. Er is ruimte om in een vertrouwelijke omgeving de onderliggende pijnpunten te bespreken. Hierdoor kan er weer ruimte ontstaan voor begrip en vertrouwen in de ander waarna je weer samen verder kan.

Als mediator ondersteun ik mensen in moeilijke situaties zodat zij zelf weer in hun kracht komen en regie over eigen leven kunnen nemen. Voor mij is dit een belangrijke drijfveer. Als mediator ben ik onafhankelijk en help ik betrokkenen inzicht te krijgen in hun complexe situatie en de rol die emoties hierin kunnen spelen. Dit zorgt ervoor dat mensen zichzelf en de ander beter begrijpen en verder kunnen kijken dan het conflict waar zij mee te maken hebben. Doordat het conflict minder emotioneel beladen wordt, wordt een duurzame oplossing mogelijk. Mensen omschrijven mij als betrokken, empathisch en integer. Daarnaast zijn respect en zorgvuldigheid belangrijke waarden voor mij. Ik sta u graag bij in het oplossen van uw conflict.

Meer informatie over mij vindt u op mijn profiel op  LinkedIn

Meer informatie