Jeugdzorgmediation voor (pleeg) ouders

Conflicten in de jeugdzorg kunnen op allerlei manieren ontstaan. Iedereen heeft het beste voor met een kind maar mensen kunnen van mening verschillen over wat het beste is.

Voorbeelden hiervan zijn:

Onduidelijkheid over afspraken en/of verwachtingen en een niet goed verlopende communicatie zijn vaak de oorzaak van conflicten.

Je zou dan een (tucht)klacht kunnen indienen of een juridische procedure kunnen starten. Maar het onderliggende probleem wordt daarmee niet aangepakt en eventuele irritaties blijven bestaan of nemen juist toe waardoor er al snel weer een conflict kan ontstaan. Bij jeugdzorgmediation wordt niet alleen naar het geschil gekeken, maar ook naar waarom het eerder niet is gelukt tot een oplossing te komen. Soms kan dit te maken hebben met de verschillende standpunten, maar vaak speelt er ook iets anders. In mediation is er ruimte om dit te onderzoeken en wordt dit bespreekbaar gemaakt zodat onuitgesproken thema’s niet langer in de weg staan. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing die voor iedereen werkt. Deze oplossing kan inhouden dat je op een goede manier weer met elkaar verder kan. Soms kan de oplossing inhouden dat je op een goede manier afscheid van elkaar neemt.

Wat de uitkomst ook is, tijdens mediation is er ruimte voor ieders verhaal en wordt besproken wat voor ieder van belang is.

Interne bemiddeling of mediation?

Veel organisaties kennen een interne bemiddelingsprocedure waarvan je gebruik kan maken. Hierbij wordt het gesprek geleid door een (leidinggevende) collega. Soms leidt dit tot een oplossing. Maar alleen bij een externe, onafhankelijke en geregistreerde mediator weten beide partijen zich gegarandeerd dat degene die de bemiddelende rol vervult ook daadwerkelijk onafhankelijk, onpartijdig en vakbekwaam is. Dit vergroot de bereidheid om in gesprek te gaan en vergroot het vertrouwen in een bemiddelingsproces waarin beide partijen een gelijkwaardige inbreng hebben.

Met een externe, gespecialiseerde, mediator is de kans op een bevredigende oplossing het grootst.

Meer informatie