Jeugdzorgmediation voor professionals

Conflicten in de jeugdzorg kunnen op allerlei manieren ontstaan. Ondanks dat je als jeugdzorgwerker het beste voor hebt met het kind, kunnen ouders of pleegouders hier andere ideeën over hebben.

Er kunnen bijvoorbeeld conflicten ontstaan doordat:

Onduidelijkheid over afspraken en/of verwachtingen en een niet goed verlopende communicatie zijn vaak de oorzaak van conflicten.

Het gevolg kan zijn dat er een (tucht)klacht tegen jou wordt ingediend of een juridische procedure wordt gestart. Maar het onderliggende probleem wordt daarmee niet aangepakt en de eventuele irritaties blijven bestaan of nemen toe met mogelijk zelfs nieuwe klachten of procedures tot gevolg. Bij jeugdzorgmediation wordt niet alleen naar het geschil gekeken, maar ook naar waarom het eerder niet is gelukt tot een oplossing te komen. Soms heeft dit te maken met de verschillende standpunten, maar vaak speelt er ook iets anders. In mediation is er ruimte om dit te onderzoeken en wordt dit bespreekbaar gemaakt zodat onuitgesproken thema’s niet langer in de weg staan. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing die voor iedereen werkt. Deze oplossing kan inhouden dat je op een goede manier weer met elkaar verder kan. Soms kan de oplossing inhouden dat je op een goede manier afscheid van elkaar neemt.

Wat de uitkomst ook is, tijdens mediation is er ruimte voor ieders verhaal en wordt besproken wat voor ieder van belang is.

Interne bemiddeling of mediation?

Veel organisaties kennen een interne bemiddelingsprocedure waar cliënten gebruik van kunnen maken. Hierbij wordt het gesprek geleid door een (leidinggevende) collega. Soms leidt dit tot een oplossing. Maar alleen bij een externe, onafhankelijke en geregistreerde mediator weten beide partijen zich gegarandeerd dat degene die de bemiddelende rol vervult ook daadwerkelijk onafhankelijk, onpartijdig en vakbekwaam is. Dit vergroot de bereidheid om in gesprek te gaan en vergroot het vertrouwen in een bemiddelingsproces waarin beide partijen een gelijkwaardige inbreng hebben.

Met een externe, gespecialiseerde, mediator is de kans op een bevredigende oplossing het grootst.

Meer informatie