Waarom mediation?

Conflicten, ruzies, geschillen: iedereen heeft er te mee maken. Conflicten kunnen eindigen in een kostbare juridische procedure waarin iedere partij zijn gelijk wil halen en er sprake is van tenminste één verliezer. Of conflicten worden soms uit de weg gegaan omdat ze veel tijd en energie kosten. Onderliggende problemen of irritaties worden op deze manier niet opgelost.

Met mediation wordt op een constructieve manier met het conflict omgegaan waarbij ruimte is voor ieders verhaal. Hierdoor kan opnieuw begrip voor de ander ontstaan en daardoor ruimte voor herstel of behoud van de relatie. Dan kunnen er oplossingen mogelijk blijken die eerder niet voorstelbaar waren.

Wanneer voor mediation wordt gekozen, wordt ook verantwoordelijkheid voor het oplossen van het conflict genomen. De mediator ondersteunt en begeleidt in dit proces zodat je in de toekomst weer samen verder kan of op een goede manier afscheid van elkaar kan nemen.

Meer informatie